OTWARCIE FESTIWALU


EDUKREACJA


WYKŁADY, SPOTKANIA, PANELE DYSKUSYJNE


WARSZTATY, PROJEKCJE, PRZEGLĄD PORTFOLIO


PROGRAM TOWARZYSZĄCY


IMPREZY, PECHA KUCHA NIGHT, REMADE MARKET