czas: 44 min
reż. Philip Lauri
dystrybutor: Stowarzyszenie Topografie

Zarówno Łódź i Detroit, chociaż oddalone o tysiące kilometrów, zmagają się z tym samym problemem: muszą wymyślić dla siebie nową formułę działania po upadku przemysłu, który napędzał ich rozwój przez cały wiek z górą. Organizacja Detroit Lives!, zajmująca się ożywianiem przestrzeni swojego miasta, zrealizuje przy pomocy Stowarzyszenia Topografie film dokumentalny, opowiadający o zmaganiach obu ośrodków ze skutkami dezindustrializacji.  Trzeciego czerwca w ramach Festiwalu Miastograf członkowie Detroit Lives! opowiedzą w Łodzi o tym, co się dzieje w ich mieście.

„Zaczęło się od znalezionego w internecie filmu o Detroit. Dokument opowiadał o artystach i aktywistach, którzy starali się tchnąć nowe życie w postindustrialne przestrzenie tego miasta. Podobieństwa z sytuacją Łodzi uderzyły nas na tyle, że zrozpoczęliśmy korespondencję z twórcami, w czasie której zaskakiwały nas kolejne podobieństwa problemów i rozwiązań. Tak powstał pomysł filmowego porównania obu metropolii. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czerwcu.“

Detroit, niegdyś stolica światowego przemysłu samochodowego, to dziś miejska pustynia, do złudzenia przypominająca futurystyczną scenografię filmów o Robocopie. Wielu twierdzi, że w erze technologii cyfrowych i globalnych przepływów kapitału, miasto skazana jest na zagładę. Dziś, na skutek globalnych przemian gospodarczych, dotknięte jest bezrobociem, odpływem mieszkańców i degradacją tkanki urbanistycznej – podobną historię i problemy ma Łódź. W przeszłości była jednym z największych europejskich producentów tekstyliów, nazywana została “polskim Manchesterem”. Łódź padła jednak ofiarą dezindustrializacji wraz z zamknięciem rynków wschodnich, spowodowanych upadkiem Związku Radzieckiego. Oba te miasta próbują uporać się z kryzysem. Co robią i co mogą zrobić, aby zmienić swoje położenie? Jak w tej trudnej sytuacji odnajdują się ich mieszkańcy?

Film zabiera widza w fascynującą podróż przez tożsamości miast, odkrywane na nowo za pomocą analizy ludzkich i ekonomicznych czynników, które je napędzają. Wywiady z urzędnikami miejskimi, urbanistami, przedsiębiorcami oraz lokalnymi artystami i aktywistami pokazują z różnych perspektyw proces przekształcania się ośrodków postindustrialnych. Widzowie po obu stronach oceanu zobaczą, jaki potencjał kryje się wśród murów tych zapomnianych miast – miast, które muszą wymyślić się na nowo.

www.topografie.pl/detroit
www.afterthefactoryfilm.com/credits