Moderator: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Aleksandra Stępnikowska (Centrum Architektury)
21.10
, Centrum Festiwalowe, Targowa 35, IVp.

10:30 Wiesław Makówka, Marcin Wesołowski (HP), Kreatywność. Mobilność. Współpraca
11:15 Monika Komorowska, Codzienne problemy z partycypacją
12:00 Sarah Frood, Desmond Bernie, The icecream van ethos
12:45 Ewa Rzanna, Renowacja o chińskiej specyfice – Chiny wobec architektonicznego dziedzictwa przeszłość
13:30 Zbigniew Maćków, Renoma – życie po życiu
14:15-15:15 przerwa kawowa
15:15 Joanna Kusiak, Architektura świadomości, design publicznego zaufania
16:00 Jay Shafer, ROZMIAR MA ZNACZENIE
16:45 Marcin Pietrzyk (Cad Projekt K&A), Zaprojektuj swoje wnętrze świadomie z CAD Decor PRO

Na wygląd i funkcjonowanie miast wpływają już nie tylko ratusz, samorząd, urbaniści i architekci. Procesy decyzyjne są coraz bardziej dynamiczne i rozproszone. Z jednej strony demokratyzują się: rośnie liczba konsultacji z mieszkańcami, powstają przejrzyste procedury przetargowe, głos mają i ekolodzy i historycy. Z drugiej wzbiera fala spontanicznych działań użytkowników miasta: w ciągu nocy powstają podwórkowe ogrody, osiedlowe parki, całe przedmieścia faveli, a pojedyncze budynki albo połacie dzielnic padają ofiarą deweloperów, zanim niewydolne urzędy zdążą objąć je ochroną konserwatorską albo uznać za warte zachowania ze względów społecznych. Jak zachować równowagę, co burzyć, a co zachowywać i w jakim kształcie, przede wszystkim zaś – jakim kosztem? Czy jesteśmy gotowi i przygotowani aby współdecydować o kształcie miasta? I czy mamy świadomość, że nasze codzienne wybory związane ze stylem życia mają realny wpływ na przestrzeń?

________________________________________________________________________________________________________________
Moderator

 

Agnieszka Rasmus-Zgorzelska (1972)
Współzałożycielka fundacji Centrum Architektury. Od 2009 do 2011 redaktor w miesięczniku „Architektura-murator” oraz redaktor prowadzący magazynu „Architektura od wnętrza”. Absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; studiowała na kierunku Komunikowanie w Programie Studiów Europejskich / Institut D’Etudes Politiques de Paris w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz na wydziale studiów międzykulturowych na Warwick University w Wielkiej Brytanii. Autorka licznych publikacji o architekturze, designie i kulturze, współpracująca redakcyjnie z wieloma wydawnictwami i instytucjami.

 

 

 

Aleksandra Stępnikowska (1975)
Współzałożycielka fundacji Centrum Architektury, absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. W latach 2002-2011 redaktor miesięcznika „Architektura-murator”. W latach 2006-2007 prowadziła na łamach miesięcznika autorskie projekty związane z fotografią i architekturą: W subiektywie (wraz z J. Sokołowkim) oraz Okładki 2007: Przestrzeń. Młoda polska fotografia (wraz z J. Kołodziejskim). Komisarz trzech warszawskich edycji konkursu architektonicznego Życie w architekturze organizowanego przez „A-m”. W latach 2008-2011 była kuratorem cyklu okładek „Architektury”, będących przeglądem polskiej grafiki młodego pokolenia, który został włączony przez Muzeum Narodowe w Poznaniu do zbiorów Galerii Plakatu i Designu.