Kryzys – finansowy, ekologiczny i miejski – stał się również kryzysem snów i wyobrażeń mieszkańców miast. Dawne marzenia o sposobach zamieszkiwania, na czele z american dream, okazują się nieaktualne i awykonalne. Ponieważ w ostatnich latach w Polsce (i nie tylko) architekci zajmujący się budownictwem mieszkaniowym dostosowywali się do wymagań klientów i nastawionej na zysk polityki deweloperów, brakuje projektów, na których wyrosnąć mogłyby nowe, odważne i przekonujące wizje wspólnego zamieszkiwania w mieście. W tej sytuacji architekt powinien znów stać się osobą publicznego zaufania, mediującą pomiędzy marzeniami mieszkańców i odpowiedzialnym rozwojem całego miasta.

________________________________________________________________________________________________________________

Joanna Kusiak
Joanna Kusiak – socjolożka i miejska aktywistka, doktorantka Uniwersytu Warszawskiego i Darmstadt University of Technology. W roku 2011 oraz 2012 Fulbright Advanced Visiting Researcher na City University of New York. Zajmuje się badaniem miejskich transformacji oraz pojęciem miejskiego chaosu w miastach Europy Środkowo-Wschodniej i Globalnego Południa. W październiku ukaże się jej książka (pisana wraz z Moniką Grubbauer): Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Transformation after 1990.