Partycypacja stała się wszechobecnym hasłem, nawołującym do zaangażowania się w świat wokół nas i jego współtworzenie, także jeśli chodzi o przestrzeń i architekturę. Odblokuj prowadzi działania, które wspomagają ten proces. Nasza praktyka pokazuje, jak ciężko jest wyjść z partycypacją poza skalę mikro – podwórka, ulicy. Brakuje rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby na faktyczne współtworzenie choćby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dopóki takie rozwiązania nie zostaną wprowadzone, mieszkańcy, architekci oraz urbaniści, którzy chcą współdziałać i tworzyć lepszą przestrzeń, skazani są na przyczynkarskie działania i walkę z urzędnikami, którym najtrudniej zrozumieć korzyści płynące z partycypacji. A to ona wnosi do procesu projektowego nie tylko emocje, ale przede wszystkim wiedzę o realnych potrzebach, na których ten proces można i należy opierać.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Monika Komorowska
Monika Komorowska – socjolog i architekt praktykujący na pograniczu tych dwóch dziedzin. Współtworzy stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego Odblokuj. Prowadzi procesy konsultacji społecznych i działania wspomagające partycypację społeczną. Publikuje na tematy związane z przestrzenią.