W dobie mobilnej pracy, współpracujące ze sobą zespoły są często rozproszone i muszą komunikować się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. HP, wychodząc temu problemowi naprzeciw, dostarcza gotowych narzędzi i rozwiązań, wspierających współczesny proces tworzenia projektów.