Chińczycy są narodem, w którym najpowszechniej praktykowaną religią jest kult przodków. Paradoksalnie, kult ten nie dotyczy architektonicznej spuścizny minionych pokoleń. W mojej prezentacji przedstawię tradycyjne źródła tej postawy oraz jej konsekwencje dla architektonicznego krajobrazu Państwa Środka. W drugiej części omówię skutki, jakie dla chińskiego rozumienia architektury miała XIX-wieczna kolonizacja prowadzona pod dyktando państw europejskich. Wreszcie, postaram się pokazać, jak kwestie modernizacji i renowacji są współcześnie rozumiane przez chińskie władze i członków społeczeństwa. Dzięki temu pojawi się możliwość wskazania różnic między zachodnim podejściem do renowacji i rewitalizacji, a ich odpowiednikami na gruncie chińskim.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Ewa Rzanna
Ewa Rzanna (38) doktor socjologii, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Studiowała kulturę chińską i język mandaryński na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i National Taiwan University w Tajpej. Pracuje jako tłumaczka, redaktorka i niezależna publicystka. Mieszka w Poznaniu.