Spotkanie z Mark’iem Krawczyński

„Często podróżuję po świecie, analizując architekturę jako podstawę tożsamości narodowej. W tym celu odwiedziłem 29 krajów w różnych częściach świata. Jako architekt, muzyk i artysta studiuję te zagadnienia od 30 lat.

W Australii spędziłem najwięcej czasu i tam zrealizowałem ponad 80 projektów. Były to rozbudowa słynnej Opery Sydnejskiej po Utzonie, kosztem 4 miliardów złotych, czy budowa skomplikowanego, ale pięknego Muzeum Australii w Sydney. Obserwowałem na miejscu gigantyczną rolę, jaką odegrała Opera Sydnejska w tworzeniu tożsamości „Australijczyków” po trudnym okresie kolonialnym.

Wiele krajów ma swój własny, słynny symbol, reprezentujący specyficzną tożsamość narodową, często w postaci jakiejś wspaniałej ikony architektonicznej. Niektóre są stosunkowo nowe, inne zaś liczą sobie wieki. W większości przykładów reprezentują one sukces i osiągnięcia tego kraju, jak także jego możliwości i nadzieję na przyszłość.

Pomyślmy, jaka ikona byłaby najlepsza dla Polski? Może powinna znajdować się w centrum Łodzi, bo ta wspaniała metropolia jest usytuowana najbliżej geograficznego środka całej Europy. Warto przemyśleć tę możliwość, porównując ją ze słynnymi przykładami z zagranicy.

Zostaną również zaprezentowane propozycje paru innych łódzkich projektów, także dla ulicy Piotrkowskiej.”

Organizatorzy: Akademia Architektury / Allmendinger / Regionalna Izba Budowlana / Art & Design Society
www.piotrkowskaplus.pl