Czy będziemy żyć w świecie, w którym otaczać nas będą wyłącznie ekrany dotykowe? W filmach prognostyków rozwoju technologii widzimy przyszłość, w której niemal wszystko obsługiwane jest za dotknięciem palca. Czy przyszłość designu to miejsce, w którym dominować będą przedmioty płaskie i cyfrowe? Już dziś oczekujemy, że wszystko wokół będzie interaktywne i inteligentne. Każdy ekran ma reagować na dotyk i odpowiadać na polecenia w ciągu kilku sekund, jeśli nie szybciej. Czy dotyk naprawdę jest przyszłością, czy tylko pewnym etapem, i co nastąpi po nim?

Przedmiotem moich rozważań będzie najbliższa przyszłość technologii interaktywnych oraz ewolucja interakcji użytkowników z urządzeniami oraz światem zewnętrznym. Jaka jest rola elementów antropomorficznych w interaktywności? W jaki sposób antropomorfizm pomaga nam w odbiorze technologii? Jak technologia postrzega nas oraz jaką wywołuje radość, upraszczając rzeczy skomplikowane? (wytłumaczę to na przykładzie przyjaznych dla oka obrazów)

________________________________________________________________________________________________________________

 

Eric Toering
Eric Toering urodził się w 1985 roku, w holenderskim Coevorden. Zajmuje się projektowaniem interaktywnych interfejsów i produktów. Ukończył wzornictwo przemysłowe na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven z tytułem magistra nauk ścisłych. Od 2008 roku pracuje jako niezależny developer, projektant i konsultant. Obecnie współtworzy projekty dotyczące rozwiązań wielodotykowych oraz interaktywnych systemów oświetleniowych. Świadczy też usługi doradcze dla dużej firmy z branży telekomunikacyjnej.