Design nadaje znaczenie i stanowi formę wyrazu dla doświadczeń użytkownika. W epoce interaktywności produktów, projektanci muszą budować znaczenie i formę wyrazu za pomocą metod projektowania interakcji. Badania mogą pomóc w zrozumieniu tego procesu kreacji oraz pchnąć naprzód związane z projektowaniem interakcji obszary praktyki, innowacji i edukacji. Constructive design research (konstruktywne wykorzystanie badań w designie) maksymalnie wykorzystuje umiejętności projektanta, zaś wyobraźnia i tworzenie przedmiotów służą pogłębianiu wiedzy i zrozumienia. Posługując się przykładami zaczerpniętymi z doświadczeń laboratoryjnych, terenowych i z wzorcowni, rozmowa ukazuje związki pomiędzy badaniami w designie a praktyką, chcąc służyć za źródło informacji i inspiracji na przyszłość w dziedzinie projektowania interakcji.

________________________________________________________________________________________________________________

Stephan Wensveen
Stephan Wensveen jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie projektowania interakcji w Instytucie Madsa Clausena na Uniwersytecie Południowej Danii w Sønderborgu. W 1995 roku otrzymał tytuł magistra nauk ścisłych, a w 2005 roku – tytuł doktora w dziedzinie inżynierii wzornictwa przemysłowego na Uniwersytecie Technicznym w Delft. W 2002 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven i dołączył do zespołu Designing Quality in Interaction, kierowanego przez profesora Keesa Overbeeke. Interesuje go wykorzystanie potęgi designu w celu zintegrowania obszarów badań, edukacji i innowacji, czego dowiódł jako kierownik projektu /d.search-labs oraz pomysłodawca i dyrektor ds. badań obszaru tematycznego Wearable Senses, a także dofinansowanego projektu Smart Textile Services. Jego publikacje weszły do kanonu lektur obowiązkowych na studiach w zakresie projektowania interakcji. Jest również współautorem książki Design Research through Practice.