W pierwotnym zamyśle, telefon komórkowy przeznaczony był do użytku osobistego i taka rola jest mu tradycyjnie przypisywana. Udoskonalenia w technologiach, w których do przesyłania komunikatów wykorzystuje się czujniki oraz w komunikacji krótkiego zasięgu, umożliwiają badanie wspólnego użytkowania telefonów komórkowych. Wraz ze zmianą schematu użytkowania, korzystający z urządzeń w tym samym czasie, angażują się we wspólne działania, przechodząc w ten sposób od osobistych doświadczeń i interakcji do wzajemnych działań łączących wielu użytkowników. Platforma do współdzielenia doświadczeń w przestrzeni fizycznej wykracza poza obecny, indywidualny tryb użytkowania komórek na rzecz wspierania grupowych i jednoczesnych interakcji. Następuje to poprzez wykorzystywanie telefonu komórkowego jako fizycznego interfejsu, a także sieci czujników wbudowanych w telefon, pozwalających na podanie położenia telefonów na płaskiej powierzchni. Platforma jest odpowiedzią na pytanie, czy ludzie chcą dzielić się swoimi urządzeniami i czy są skłonni wchodzić w interakcje? Podczas mojego wykładu przedstawię główne założenia współdzielenia doświadczeń w przestrzeni fizycznej oraz omówię prototypy MindMap, PhotoShare i MobiComics.

________________________________________________________________________________________________________________

Andrés Lucero
Andrés Lucero pełni funkcję starszego badacza interakcji między człowiekiem a komputerem w kontekście telefonów komórkowych w Nokia Research, w Tampere (Finlandia).

Od kiedy dołączył do zespołu Nokii w 2008 r., jego praca koncentruje się na projektowaniu i ewaluacji nowych technik interakcji związanych z telefonami komórkowymi i innymi interaktywnymi powierzchniami. Uzyskał tytuł magistra Projektowania Komunikacji Wizualnej na Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) w Santiago (Chile). W 2004 r. Został Doktorem Inżynierii w dziedzinie interakcji między użytkownikami a systemami komputerowymi (User System Interaction) na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven (TU/e) w Holandii. W ramach doktoratu przez rok uczestniczył w projekcie Philips Research. W 2009 r. ukończył doktorat na TU/e z zakresu narzędzi wspierających współprojektowanie rzeczywistości rozszerzonej, przeznaczonych dla projektantów przemysłowych. W ramach prac nad doktoratem był badaczem gościnnym Uniwersytetu Sztuki i Designu w Helsinkach (TAIK). Jego zainteresowania obejmują obszary, takie jak interakcje między człowiekiem a komputerem w kontekście telefonów komórkowych, design nastawiony na użytkownika oraz działalność badawcza w dziedzinie designu.