Każdy biznes to pewien układ między ludźmi, przy czym, gdy dochodzi do zetknięcia ludzi z ekonomią, gubi się coś istotnego. Występujące u pracowników poczucie wyobcowania, rozczarowanie konsumentów i ciągłe kryzysy, jasno pokazują, gdzie tkwi realny potencjał związany z przeprojektowaniem istoty biznesu.

Tworzenie przedsięwzięć biznesowych, opartych na „propozycji wartości”, stanowi próbę rozwiązania tego problemu. Jednak zamiast planować w oparciu o jej tradycyjne rozumienie (coś, za co konsument jest skłonny zapłacić), należy budować biznes wokół głębszej idei. Jeżeli u podstaw przedsięwzięcia biznesowego leży „propozycja wartości”, projektanci mogą, poprzez uzgodnienie interesów i przekonań faktycznych interesariuszy, stworzyć model biznesowy, który zaowocuje sukcesem. W związku z tym, niezbędne są nowe mierniki sukcesu oraz nowy sposób definiowania strategicznych przedsięwzięć biznesowych.

W wykładzie zaprezentowane zostanie podejście ukierunkowane na prowadzenie biznesu w oparciu o wartości wraz z przykładami, w jaki sposób takie przedsięwzięcie może się udać. Będzie to również zaproszenie do przyłączenia się do ruchu na rzecz bardziej świadomego kapitalizmu.

________________________________________________________________________________________________________________

Ferdi van Heerden
Ferdi van Heerden jest niezależnym agentem zmiany i pisarzem. Jego wyjątkowy punkt widzenia oraz wizję ukształtowało inicjowanie i wdrażanie przemian, inspirowanych podejściem projektowym w międzynarodowych firmach i instytucjach rządowych, czym zajmuje się zawodowo. Pracował i mieszkał w Niemczech, RPA, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, co wywarło silny wpływ na jego przekonania dotyczące oddziaływania designu na biznes i społeczeństwo.

Wspiera zespoły, działające w niezwykle różnorodnych obszarach społecznych, kulturowych i firmowych, w mierzeniu się z wyzwaniami biznesowymi i projektowymi, pomagając im pójść o krok dalej. U podstaw jego pracy leży przekonanie, że każdy biznes, poczynając od firm takich jak adidas, P&G, Speedo, a kończąc na IDEO, frogdesign i Publicis, to pewien układ, relacja między ludźmi.

W publikacji Data Flow, wydanej w 2008 roku przez Gestalten Verlag, a wielokrotnie również w artykułach i wywiadach, Ferdi van Heerden dawał wyraz swojej wiary w moc zmieniania rzeczywistości poprzez design. Ostatnio badał i nadawał kształt nowemu podejściu do projektowania strategii biznesowych, które koncentruje się na człowieku – The Values Proposition– bardzo potrzebnemu w świecie „kapitalizmu w wersji 2.0”.