Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, służących do budowy globalnej wioski (Global Village Construction Set, GVCS), Open Source Ecology przyczynia się do szybkiego rozwoju ekonomii nowego typu tzw. Ekonomii Open Source. W skład otwartej platformy GVCS wchodzą maszyny przemysłowe, zaprojektowane w taki sposób, aby można je było łatwo wyprodukować i zmodyfikować, a także by były one wydajne i niedrogie w eksploatacji. Opracowując ogólnodostępną technologię i materiały instruktażowe, działamy na rzecz rozwiązania problemu światowego ubóstwa, przeciwdziałając jednocześnie katastrofie ekologicznej.

Ekonomia Open Source opiera się na fundamentalnych wartościach etycznych związanych z budowaniem sukcesu i dzieleniem się z innymi sprawdzonymi rozwiązaniami, które można skutecznie odtworzyć w dowolnym systemie gospodarczym. Wspólnie możemy przyczynić się do powstania nowej ekonomii, która nie koncentruje się wyłącznie na zdolności produkcyjnej i wydajności, ale dba o optymalizację procesów produkcji oraz dystrybucji wiedzy, produktów i usług, tak aby docierały do maksymalnej liczby osób.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Nikolay Georgiev