Wygląda na to, że żyjemy w czasach, w których odradza się sztuka wytwarzania przedmiotów, a nawet, jak głoszą niektórzy, w przededniu kolejnej rewolucji przemysłowej, której zarzewiem stali się wytwórcy.

Faktem jest, że choć większość ludzi potrafi tworzyć, rzadko kto to robi. W rzeczywistości, coraz mniej osób, szczególnie mieszkańców miast, wie, jak wykonać, czy choćby – jak zostały wykonane – przedmioty, których używają, potrzebują lub pragną. To jeden z najbardziej dramatycznych i niefortunnych skutków rewolucji przemysłowej, która nadała kształt współczesnemu światu. Problem dystansu i braku zrozumienia dotyka również władze oraz instytucje oświatowe, które nie dostrzegają, że tworzenie jest nieodłącznym elementem przyszłości. Wytwarzanie stanowi uniwersalną infrastrukturę dla produkcji – czy będzie to produkcja techniczna, artystyczna, naukowa czy też kulturowa. To pewien rodzaj myślenia stosowanego, leżącego u podstaw procesu kształtowania każdej nowej wiedzy. Należy więc aktywnie działać, aby twórczą wrażliwość uczynić częścią naszej przyszłości.

A może, jak powiedziałoby wielu, przekroczyliśmy już granicę, zza której nie ma powrotu?

________________________________________________________________________________________________________________

Daniel Charny
www.danielcharny.com
www.fromnowon.co.uk 

Kurator i współzałożyciel From Now On.
Daniel Charny jest niezależnym kuratorem i współzałożycielem londyńskiego studia From Now On, które świadczy usługi konsultingowe z zakresu projektów kreatywnych. W swojej pracy porusza się w obrębie różnych dyscyplin ─ od kultury, przez edukację, po branże komercyjne i jest ceniony za niezwykłą umiejętność łączenia myślenia strategicznego z myśleniem kreatywnym.
Jest założycielem i kuratorem The Aram Gallery, co zalicza do swoich najważniejszych dokonań, podobnie jak kierowanie zespołem opracowującym master plan dla muzeum designu w izraelskim Holonie. Niemniej ważna jest współpraca z londyńskim Muzeum Designu , gdzie pełni funkcję konsultanta do spraw strategii rozwoju kolekcji i kuratora dużych, stałych ekspozycji. Jego najnowsza wystawa Power of Making, przygotowana dla londyńskiego Muzeum Wiktorii i Alberta, cieszyła się uznaniem krytyków oraz wielką popularnością, stając się najczęściej odwiedzaną wystawą otwartą ze wszystkich prezentowanych w Muzeum.
Daniel Charny jest starszym wykładowcą w Royal College of Art oraz członkiem jury w międzynarodowych konkursach projektowych takich jak Design Miami / czy Core77.