Protei jest bezzałogowym, zmiennokształtnym robotem pływającym, zbudowanym z wykorzystaniem koncepcji otwartej architektury sprzętowej przez międzynarodowy zespół twórców. W pierwotnej wersji, robot wymyślony przez Cesara Haradę, miał służyć do usuwania plam ropy naftowej z odwiertu BP za pomocą długiej wstęgi materiału absorpcyjnego wleczonej za obiektem napędzanym energią wiatrową. Protei będzie teraz wykorzystywany także do pomiaru radioaktywności, zanieczyszczenia odpadami z tworzyw sztucznych, monitorowania połowów ryb, stanu raf koralowych i wykwitu alg, pozyskiwania ogólnych danych oceanograficznych oraz jako powierzchniowe łącze satelitarne dla podwodnych jednostek pływających.

Protei jest platformą technologiczną służącą do transportu sprzętu naukowego i usuwania zanieczyszczeń z powierzchni morza, opracowaną przez międzynarodową społeczność naukowców, inżynierów, producentów i żeglarzy.

Za pośrednictwem serwisu Kickstarter, ponad 300 osób hojnie wsparło finansowo budowę Protei. Wszyscy zainteresowani przyłączeniem się do projektu, zgłaszaniem pomysłów i modyfikacji, produkcją, rozpowszechnianiem projektów i przekazywaniem własnych wniosków są mile widziani.

Liczymy także na Twoje zaangażowanie.

________________________________________________________________________________________________________________

Antonia Nottenbohm
Antonia Nottebohm (DE/ES) jest autorką filmów i reportaży dokumentalnych. Ma doświadczenie w takich dziedzinach, jak wideodziennikarstwo, reklama oraz produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych. Pierwsze kroki stawiała właśnie przy produkcjach fabularnych, gdzie zdobywała wiedzę, pracując na różnych stanowiskach na planie filmowym. Studiując reklamę, była scenarzystką i reżyserem kilkukrotnie nagradzanych spotów koncepcyjnych dla Tesa Powerstrips. W czasie pobytu w Argentynie i prowadzenia kursów filmowych dla dzieci ze środowisk społecznie upośledzonych, odkryła w sobie pasję tworzenia dokumentów. Tam właśnie zrealizowała pierwsze reportaże uczestniczące, któremu to gatunkowi jest wierna do dziś. Wkrótce po zajęciu się filmem dokumentalnym, zaczęła produkować Niemieckie Wiadomości Kulturalne dla Instytutu Goethego w Barcelonie / BTV jako wideodziennikarka. Tam zapoznała się z formułą reportaży telewizyjnych, w której jedna osoba odpowiada za wszystkie aspekty, czyli zdjęcia, tekst, montaż i prezentację gotowego materiału.
Od 2009 roku tworzy filmy dokumentalne na potrzeby projektu Open_H2O (dawniej Open_Sailing) Cesara Harady.