Projekt edukacyjny Lekcja Dizajnu został przygotowany we współpracy Łódź Design Festival oraz łódzkiej kadry pedagogicznej. Celem tej inicjatywy jest wzbogacenie programu zajęć szkolnych, a także poszerzenie wiedzy nauczycieli i uczniów na temat zagadnień związanych ze współczesnym projektowaniem.

W projekcie wezmą udział 3 łódzkie szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 36, Szkoła Podstawowa nr 173 oraz School4child – Szkoła Podstawowa ABiS. Wybór ten nie był przypadkowy. Chcemy dotrzeć do grup dzieci w różnym przedziale wiekowym.

W ramach Lekcji Dizajnu uczniowie będą uczestniczyć w cyklu zajęć, które przybliżą im kwestie związane z projektowaniem i designem. Tak przygotowani, odwiedzą wystawy Łódź Design oraz wezmą udział w festiwalowych wydarzeniach.

Udział w projekcie jest bezpłatny i składa się z trzech etapów:


1. Okres przygotowawczy, polegający na nawiązaniu współpracy z nauczycielami, którzy wraz z przedstawicielem Łódź Design Festival, przygotują Scenariusz Uczestnictwa, opisujący planowane zajęcia dla uczniów związane z wizytą na ekspozycjach 6. Edycji Festiwalu. Następnie będą go realizować podczas zajęć szkolnych (wrzesień 2012)
.

2. Wizyta uczniów wraz z nauczycielem na Łódź Design Festival (październik 2012)
.

3. Ewaluacja projektu – zajęcia podsumowujące oraz spotkanie z nauczycielami, mające na celu zebranie ich uwag i opinii, a także rozdanie dyplomów dla dzieci zaangażowanych w program (listopad 2012).

Celem projektu Lekcja Dizajnu jest zainteresowanie społeczności lokalnej, w tym uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, zagadnieniami związanymi z projektowaniem. Wykorzystując narzędzia charakterystyczne dla edukacji nieformalnej, chcemy dotrzeć do lokalnych grup dzieci i młodzieży, poszerzając ich wiedzę na temat designu.