Sekcja Grafiki KIN PŁ
Uczestnicy:
Hubert Ogrodowczyk, Tomasz Skorczyński, Karolina Stryjek, Anna Bartniak, Bartłomej Krztuk, Ewa Szewczyk, Małgorzata Wojtczak, Szymon Woźniak, Maciej Białek, Rafał Jędrzejewski
Opiekun grupy: Jarosław Andrzejczak

Członków sekcji łączy zamiłowanie do tworzenia obrazów przy pomocy współczesnych technologii. Swoje myśli i doświadczenia w dziedzinie projektowania grafiki przekazują przy użyciu komputera, który daje niesamowite możliwości łączenia sztuki z nowymi rozwiązaniami wizualnymi. Tak właśnie zrodził się pomysł syntezy obrazu i dźwięku, dzięki której można ujrzeć to, co na co dzień niewidoczne – muzykę. Ukaże ona zmiany obrazu, jakie niesie za sobą w obrębie zarówno poszczególnych fragmentów, jak i całych utworów. Projekt porusza także pewne zagadnienia socjologii – przedstawia, które gatunki i wykonawcy są najpopularniejsi. Upodobania muzyczne widzów będą miały wpływ na tworzony w projekcie obraz.

Informacje o kole
Sekcja grafiki to część Koła Informatycznego Niepokoju, działającego na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Celem grupy jest rozwijanie umiejętności projektowych w dziedzinie grafiki komputerowej poprzez realizację praktycznych projektów (m.in. na potrzeby Instytutu Informatyki). Obecnie w skład sekcji wchodzą studenci studiów inżynierskich oraz magisterskich na kierunku Informatyka – głównie o specjalności Grafika Komputerowa i Multimedia.