Bogusław Jaworski
www.bonusdeluxe.com
www.newfetish.org

Fetysze projektowe to gesty, ślady narzędzia, plamy i kreski, często bez określonego kształtu lub koloru, odkrywane przypadkiem. Będąc formami pozornie bez znaczenia, poprzez zmianę kontekstu stają się głównymi elementami kompozycji dzieła. Następnie poddane cyfrowej obróbce i multiplikowane, są formą podpisu – osobistej ekspresji, konsekwentnie budującej tkankę projektu.

Moje projektowe fascynacje nie mają jednego, określonego źródła. Inspirację do pracy może stanowić zarówno przypadkowa sytuacja, jak i konkretny obraz. Często jest to element pozornie nieistotny, który przez innych zostałby pominięty. Dla mnie jednak, stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań.

Doświadczenie z tradycyjnego warsztatu projektowego, opartego często na kunszcie manualnej sprawności, jest dla mnie mnie jednym z podstawowych elementów procesu twórczego. Właśnie ono, w dobie wektorowej estetyzacji, nadmiernej saturacji oraz sztucznej ostrości, decyduje o energii i charakterze projektu. Mimo, że zdecydowana większość moich prac poddawana jest cyfrowej obróbce, programy graficzne są dla mnie jedynie narzędziem warsztatowym. Służą do realizacji pomysłu, nie są zaś jego źródłem.

Łączenie matematycznej precyzji podziałów gridu i leyout’ów (wynikających ze ściśle określonych zasad projektowania) z przypadkowością i ekspresyjnością gestu lub plamy, jak również badanie własnych możliwości, wytrzymałości form i formatów, przybiera w moich pracach często postać ekstremalnej obsesji. Traktuję ją jako próbę ustanowienia nowego porządku, określenia mojej autorskiej przestrzeni.

________________________________________________________________________________________________________________

Miejski Punkt Kultury Prexer – UŁ
Pomorska 39/41
19.10 oraz 22-26.10 pn.-pt.: 12:00-18:00
20-21.10 oraz 27-28.10 sb.-nd.: 14:00-18:00