Akademia Ruchu, Grupa Odblokuj, Agnieszka Lasota, Joanna Rajkowska, Katerina Šedá

Prezentujemy projekty artystyczne i badawcze, które zakładają uczestnictwo odbiorców i mają charakter akcji społecznych. Ujawniają one problemy zarówno osób biorących w nich udział, jak i twórców podczas ich realizacji. Sytuacja realizacji projektu (lub też jej brak) jest diagnozą kondycji społeczeństwa. Ukazuje ona jego potrzeby oraz zachodzące w nim zmiany. Mówi o otwartości, jak również odpowiedzialności za siebie, innych oraz za przestrzeń wspólną.

Kurator: Marika Kuźmicz, Fundacja ArtOn

________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Festiwalowe, III piętro
Targowa 35,
tel. +48 518 377 676
18.10: 18:00-21:00
19-28.10: 10:00-20:00