Arek Wolski
www.arekwolski.com 

Chciałbym prosić publiczność o wykończenie ceramicznej płaskorzeźby za pomocą różnokolorowych markerów. Rysunek będzie usuwany po pewnym czasie, a dokumentacja fotograficzna będzie historią życia tego przedmiotu.
Interesuje mnie spojrzenie na kolektywnego twórcę-odbiorcę. Czy działa on dla samej przyjemności działania, czy „gra do jednej bramki”, kierując się dobrem całego dzieła? A jeśli manifestuje treści to jakie, gdzie i kiedy?
W przypadku ekspozycji tej pracy na festiwalu czy w muzeum interesująca jest zmiana statusu widza – staje się twórcą, a jego praca nobilitowana jest, zostając częścią ekspozycji.
Jak sobie poradzić z pokusą cenzurowania takiej wolnej twórczości w miejscu publicznym?

________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Festiwalowe, parter
Targowa 35,
tel. +48 518 377 676
18.10: 18:00-21:00
19-28.10: 10:00-20:00