Klaudyna Biel, Dorota Sokołowska, Diana Zięba, Justyna Stasiewicz, Nicole Waniowska, Olga Stawarska, Patrycja Włoch, Magdalena Lamch, Michał Włodarczyk, Jarosław Sieka, Michał Jurgielewicz

Wystawa obejmuje realizacje młodych twórców, indywidualnie interpretujących problem świadomości. Konsekwencją tego są prace poruszające problemy ekologii, samoakceptacji, jak również doświadczania własnej cielesności. Autorzy zwracają uwagę na zjawisko konsumpcjonizmu, kształtującego nasze postawy. Analizują też postęp technologiczny i jego wpływ na kontakty międzyludzkie.

Zastosowanie biżuterii jako medium, które służy do materializacji wspomnianych wyżej idei, wskazuje na jej potencjał jako płaszczyzny dialogu z odbiorcą, prowokującą dyskusję.

Wystawa została przygotowana przez studentów Katedry Biżuterii w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego. Prace zrealizowano w Pracowni Biżuterii, kierowanej przez Profesora Andrzeja Szadkowskiego oraz Pracowni Form Złotniczych Profesora Andrzeja Bossa.

Kurator: Sergiusz Kuchczyński
www.asp.lodz.pl

________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Festiwalowe, III piętro
Targowa 35,
tel. +48 518 377 676
18.10: 18:00-21:00
19-28.10: 10:00-20:00