Jerszy Seymour / Birds Nest / Mathieu Lehanneur & David Edwards / ColaLife / The-Home-Project / Etsy / Demos / unfold /  Massoud Hassani / Occupy George / sugru / The Values Proposition / Ubitricity

The Future is Stupid* to nazwa wystawy poświęconej projektowaniu i wzornictwu. Nie pokazujemy jednak produktów, przedmiotów, marek, gwiazd designu, limitowanych edycji ani symboli statusu… Chodzi przede wszystkim o design rozumiany jako narzędzie, jako sposób myślenia, pewne podejście, postawa czy proces.

Brzmi to może bardzo poważnie, jednak sama wystawa stanowi nie tylko wyraz zaangażowania, ale również żartobliwe źródło inspiracji. Trzynaście projektów odnosi się do prawdziwych problemów, a zarazem udziela prawdziwych, choć oryginalnych, prowokacyjnych i nieoczekiwanych odpowiedzi. Nie tyle chodzi o kolor, materiał, formę i funkcję, co o płynną interakcję między projektantami i społeczeństwem, dzięki któremu rodzą się mądre rozwiązania. Wystawa umożliwia odbiorcy zrozumienie, w jaki sposób myślenie projektowe może pomóc w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie niosą dla ludzkości przywoływane często megatrendy – od tematyki zdrowotnej po mobilność, od edukacji po współpracę, od wojen po pokój. Przedstawia wzornictwo i projektowanie oraz związane z tym możliwości w nieco szerszym ujęciu. Idąc jeszcze dalej, sugeruje, aby w organizacjach pozarządowych czy nowo zakładanych firmach osoby niezajmujące się designem stosowały myślenie projektowe w podejściu do swoich zadań.

W wystawie The Future is Stupid nie chodzi o to, aby powstało kolejne piękne krzesło. Chodzi o piękno radykalnej idei. O ludzi, którzy dzięki otwartości umysłu i odpowiedniej dozie zaangażowania – podejmują wyzwania. O grupy ludzi mających odwagę projektować tak, aby zmieniać świat na lepsze. Taka designerska mentalność nie jest wyrazem wizjonerstwa ani utopii. Nie jest oderwana od codziennych problemów. I nie troszczy się o lepszą przyszłość – ale o lepsze teraz.

(*Tytuł wystawy The Future is Stupid został zapożyczony od artystki Jenny Holzer i jest stosowany jako wyraz wielkiego uznania dla niej. Polska wersja tytułu brzmi: Przyszłość jest głupia).

Kurator: Sven Ehmann