Emo Design

Głębokie doświadczenie w posługiwaniu się przez Emo designem jako narzędziem strategicznym, umożliwia oferowanie klientom produktów i rozwiązań dostosowanych z chirurgiczną precyzją do specyfiki danej branży i obsługiwanego przez nią rynku.

W ramach wystawy projektanci wchodzący w skład naszego międzynarodowego zespołu wyjaśnią i zaprezentują w jaki sposób należy budować wartość produktów i rozwiązań, by osiągnąć znaczący i długotrwały sukces w biznesie.

________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Festiwalowe, III piętro
Targowa 35,
tel. +48 518 377 676
18.10: 18:00-21:00
19-28.10: 10:00-20:00