ASP ŁÓDŹ

KPG to wystawa prezentująca wybrane prace pedagogów i studentów Katedry Projektowania Graficznego łódzkiej ASP, utworzonej wraz z Wydziałem Grafiki w 1971 roku. Przygotowuje ona specjalistów w następujących dziedzinach: projektowanie grafiki wydawniczej, projektowanie plakatu, projektowanie grafiki przestrzennej, projektowanie informacji wizualnej, projektowanie grafiki multimedialnej. Zarówno program jak i praktyka dydaktyczna realizowana w Katedrze znajdują potwierdzenie w wysokiej ocenie umiejętności absolwentów, realizujących z powodzeniem swoje cele artystyczne i zawodowe w Polsce, jak i za granicą.

Kurator : Piotr Karczewski, Jakub Balicki

________________________________________________________________________________________________________________

Galeria OFF
Piotrkowska 138/140
19-28.10:
codziennie: 11:00-19:00