Architekci Łosiak & Siwiak
www.losiaksiwiak.pl

Architekci Łosiak-Siwiak zapraszają na prezentację efektu renowacji zabytkowego prześwitu bramowego przy ul. Roosevelta 16. Towarzyszyć jej będzie wystawa zdjęć dokumentująca przebieg pracy nad projektem.

Budynek to, pochodząca z końca XIX wieku, piętrowa kamienica wzniesiona w stylu eklektycznym. Celem opracowania było stworzenie projektu odnowienia zabytkowego prześwitu bramowego, który przez lata zaniedbań został doprowadzony do całkowitej ruiny. Znajdowało się w nim wiele fragmentów wymagających renowacji lub zupełnego odtworzenia. Najcenniejszym elementem jest drewniana boazeria, będąca unikatem w skali Łodzi. Odtworzenie jej właśnie, jak i stolarki drzwiowej, wymagało ustalenia nowej kolorystyki części drewnianych oraz tynków, której nie sposób było zrekonstruować z uwagi na daleko posuniętą dewastację. Wprowadzono nowe oprawy oświetleniowe, utrzymane w charakterze kamienicy oraz nowe odlewy aluminiowe frontów szafek elektrycznych. Wymianie uległa również cała nawierzchnia prześwitu, jak i drewniane schody, prowadzące do mieszkań oraz na klatkę schodową. Nawierzchnię wykończono szlachetnym klinkierem, natomiast schody piaskowanym granitem.

________________________________________________________________________________________________________________

Architekci Łosiak & Siwiak
Roosevelta 16
19-20.10: 10:00-22:00