Kinnarps

Tegoroczna festiwalowa wystawa marki Kinnarps – największego w Europie dostawcy kompleksowego wyposażenia biur i miejsc pracy – koncentruje się na wzornictwie odpowiedzialnym, czyli takim, które nie tylko cieszy oko, lecz także odpowiada na istotne potrzeby ludzi oraz środowiska naturalnego, a także zachęca do właściwych zachowań
i postaw swoich współtwórców oraz użytkowników.

Na wystawie Green ideas at work prezentujemy wybór obiektów, w których troska
o środowisko naturalne zajmuje ważne miejsce już na etapie projektu. Niektóre z nich powstają w naszych fabrykach z użyciem odpadów poprodukcyjnych, w innych zaś wykorzystano materiały przetworzone, pochodzące z recyklingu, tak aby proces ich produkcji odznaczał się najmniejszym wpływem na środowisko w całej branży.

W jubileuszowym roku 70-lecia powstania Kinnarps powraca także do początków swojej historii, zanim stał się firmą o zasięgu globalnym i w tej retrospektywnej podróży z dumą prezentuje, iż szacunek dla środowiska naturalnego wyrastający z wartości, które przyświecały założycielom, towarzyszy firmie od zawsze.

Kinnarps od dawna reprezentuje nowatorskie pomysły w dziedzinie technologii rozwoju oraz surowców. dzięki zrozumieniu wagi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W uznaniu dla zaangażowania w dziedzinie ekologii Kinnarps został uhonorowany w Szwecji nagrodą „Doskonałego Ekologicznego Dostawcy 2009″, a w 2011 otrzymał “Dyplom za inicjatywę klimatyczną” z ramienia projektu CSR Western Sweden. Wkład Kinnarps w ochronę środowiska naturalnego został docenione również przez organizację IUCN -Kinnarps uzyskał prestiżowy tytuł  preferowanego dostawcy mebli do najbardziej zielonego biura w Europie – budynek Conservation Centre w Gland w Szwajcarii.

Kinnarps jest uznany za eksperta w dziedzinie ekologii, wzornictwa i ergonomii środowiska biurowego. Dzięki swojemu unikalnemu podejściu tworzy nowy obraz współczesnego biura, jako przyjaznego miejsca pracy i relaksu, wyposażonego w ergonomiczne meble, zaprojektowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki i wyprodukowane z szacunkiem dla środowiska naturalnego.

Więcej o ekologicznym zaangażowaniu Kinnarps na www.kinnarps.pl/srodowisko

________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Festiwalowe, parter
Targowa 35,
tel. +48 518 377 676
18.10: 18:00-21:00
19-28.10: 10:00-20:00